اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی


ثبت نام آزمون ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصيلی 1401-1400دریافت نتیجه آزمون
دانلود دفترچه سؤالات به همراه کلیددانلود دفترچه راهنما

در صورتی که به نتیجه آزمون اعتراض دارید ، حداکثر تا 5 شهریور می توانید اعتراض خود را در قسمت پایین کارنامه وارد کنید.